logo

(Vrij)kaarten Lost in the Greenhouse

De bedrijvenvereniging de Hemrik is er in geslaagd 100 kaarten te krijgen voor de voorstelling Lost in the Greenhouse in de kassen in Sexbierum op dinsdag 17 april.
Maar dat is nog niet alles, ook biedt uw bedrijvenvereniging u de mogelijkheid om te genieten van een een driegangen-diner in stijl. Van Bunzlau naar Boerenbont, van Stoofpot tot Bisos, van Wodka tot Beerenburg. Een heerlijk driegangendiner in Pools-Friese stijl. En ook na afloop kunt u nog gezellig napraten over de voorstelling want  speciaal voor de leden van de bedrijvenvereniging is er een nagenietarrangement met heerlijke Fries/Poolse hapjes en drankjes.
Het programma voor dinsdag 17 april luidt als volgt:

18.00 - 18.30 uur Inloop
18.30 - 20.30 uur Diner
20.30 - 22.00 uur Voorstelling Lost in the Greenhouse
22.00 - 23.00 uur Nazit

U kunt u aanmelden voor diner, voorstelling en nazit door een mail te sturen naar secretaris@hemrik.nl. Wilt u wel aangeven of u bij het diner, de voorstelling en nazit aanwezig bent? Aanmelden kan tot en met 15 maart a.s. Per lid/bedrijf zijn er maximaal twee kaarten beschikbaar en ook geldt OP=OP.
Uiteraard zijn er voor u, voor zowel het diner, de voorstelling en de nazit, geen kosten aan verbonden.De Lawei en Orkater, i.s.m. De Koornbeurs presenteren de muziektheatervoorstelling: Lost in the greenhouse. Een tragische liefdesgeschiedenis op locatie in het grootste glastuinbouwbedrijf van Friesland.

In de kassen bij Sexbierum werken Friese en Poolse arbeiders. Ze plukken er samen tomaten, komkommers en andere groenten Ze vormen een gemeenschap, een mienskip in een kunstmatig stukje Nederland. De jonge Polen hebben huis en haard verlaten. De Friezen zijn thuis, maar zien hun leefomgeving veranderen. Er wordt gewerkt, er wordt gefeest, er wordt gedronken. Er wordt geroddeld en geflirt.Dan is er plotseling een lijk. Langzaam tekenen zich de contouren af van een tragische liefdesgeschiedenis. We volgen de jonge pool Wojtek. Vanaf het moment dat zijn moeder hem in laat zien dat hij in Polen geen toekomst heeft, tot aan zijn dramatische einde. Eén plukseizoen lang. Hij wordt hartstochtelijk verliefd op een Fries meisje. Is de breekbare Mienskip bestand tegen gevoelens van heimwee, verlies, wrijving en verlangen?
Meer info over Lost in the Greenhouse vindt u hier.

De nieuwe Planetenlaan

De verkeersveiligheid op de Hemrik wordt verbeterd!!! Uit de in 2015 gehouden enquête onder de leden van de bedrijvenvereniging, in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen, bleek dat u in grote getale de verkeersveiligheid een punt voor verbetering vond op de Hemrik. En dat heeft resultaat gehad!!

Na diverse overleggen tussen gemeente, bedrijvenvereniging en ondernemers is er een plan gemaakt om de verkeersveiligheid op de Planetenlaan te verbeteren. Zowel de gemeente, bedrijvenvereniging en de betrokken ondernemers in de werkgroep Verkeer zijn tevreden met de voorgestelde maatregelen. Deze maatregelen zijn op 19 februari gepresenteerd op een inloop-bijeenkomst van de gemeente Leeuwarden.De infobijeenkomst gemist?? Via onderstaande link kunt u alsnog de tekening bekijken van de voorgestelde aanpassingen op de Planetenlaan.De volgende aanpassingen/maatregelen worden voorgesteld:
  1. Op de kruising Planetenlaan-Saturnusweg/Poolsterweg wordt een rotonde aangelegd die ruim genoeg is voor grote vrachtauto’s.
  2. Vanaf de Coronaweg wordt het mogelijk om de Aldlânsdyk op te rijden en in te voegen.
  3. De in/uitrit bij de Mazzelshop wordt verplaatst naar de erfafscheiding tussen Praxis en de Mazzelshop en veiliger gemaakt met een langere invoegstrook in de middenberm van de Planetenlaan.
  4. Op de T-kruising met de Zuiderkruisweg kun je alleen nog rechtsaf en vervolgens op de rotonde terugkeren naar de verkeerslichten Anne Vondelingweg-Planetenlaan.
Klik hier voor het ontwerp met de verkeersaanpassingen in de Planetenlaan.

SNN Subsidiespreekuren 14, 19 en 21 maart

141312


Op 14, 19 en 21 maart organiseert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met SNN subsidiespreekuren. Tijdens het spreekuur geven specialisten van SNN advies over het projectplan, de aanvraag en kansrijke regelingen.

Om welke subsidies gaat het?
Alle openstaande subsidieregelingen zijn gericht op innovatieve projecten; van technologische innovatie tot organisatie-innovatie. Het spreekuur is specifiek bedoeld voor vragen over de volgende regelingen:
Hoe werkt het?
Aanmelden kan door een mail te sturen naar aanmelden@leeuwarden.nl
Deadline aanmelden: 20 februari 2018

Wanneer:
14 en 19 maart op de Watercampus
21 maart tijdens de bedrijvencontactdagen

Voor wie:
MKB’ers, netwerkorganisaties en onderwijsinstellingen

Meer informatie?
Voor meer informatie over de spreekuren kun je contact opnemen met Anke Hoekstra (anke.hoekstra@leeuwarden.nl of 06 2577 1039).

De Planetenlaan wordt veiliger!!

In 2018 gaat de gemeente aan de slag met het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het zuidelijke deel van bedrijventerrein Hemrik via de Planetenlaan.
Op de kruising van de Planetenlaan met de Saturnusweg/Poolsterweg wordt een rotonde aangelegd. Enkele andere aansluitingen op de Planetenlaan worden verbeterd om de bedrijven op de Hemrik beter en veiliger te ontsluiten. Het gaat om de aansluitingen van de Coronaweg, Zuiderkruisweg en de in/uitrit op de Planetenlaan van de Mazzelshop en Praxis. De uitvoering start eind dit jaar. In het voortraject is samen met de werkgroep van de bedrijvenvereniging Hemrik al hard gewerkt aan ontwerpen en ideeën voor de herinrichting.
Over de aanpassingen kunt u zich laten informeren tijdens de inloopbijeenkomst hierover. Deze bijieenkomst is op 
19 februari van 17.00 tot 19.00 uur en vindt plaats bij Auto Haaima aan de Coronaweg 2.
Tijdens de bijeenkomst kunt u zich uitgebreid laten informeren over de plannen betreffende de mini-rotonde op de kruising Planetenlaan- Uranusweg-Poolsterweg en de voorgenomen aanpassingen op de Planetenlaan.
De gemeente Leeuwarden, de bedrijvenvereniging de Hemrik en de werkgroep verkeer nodigen u van harte uit om de plannen te komen bekijken.
Klik hier voor de uitnodiging van de gemeente Leeuwarden zo deze in het zuidelijk deel van de Hemrik bedrijf aan bedrijf is/wordt verspreid.

Terugblik Kerstbijeenkomst

De Kerstbijeenkomst op 14 december was druk bezocht. Rum 70 leden hadden de uitnodiging van het bestuur geaccepteerd  voor deze bijeenkomst. Met een hapje en een heerlijk stamppotbuffet werd het jaar van de bedrijvenvereniging succesvol afgesloten. 
Voor dit jaar was er gekozen voor een logokwis. De leden kregen maar liefst 53 delen van logo's van op de Hemrik gevestigde bedrijven te zien. Uiteindelijk bleek dat zowel Klaas Jan Alma als Onno Wendelaar Bonga (Ewald) er maar liefst 42 juist hadden, waarmee zij de gezamenlijke winnaars van de logokwis werden.
Denkt u ze te kunnen overtreffen?? Klik hier voor de logokwis en hier voor de antwoorden.