logo

Kerstbijeenkomst en -buffet

Het jaar 2018 nadert met rasse schreden, dus ook tijd om 2017 achter ons te laten. Het bestuur van deAfbeelding verwijderd door afzender. bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor de laatste ledenbijeenkomst van 2017 en wel op donderdag 14 december om 17.00 uur bij restaurant Jupiter aan de Hidalgweg 2a.

Het wordt een gezellig samenzijn met hapjes, drankjes en een buffet. Even een moment van ontspanning in deze drukke December-maand.
Daarnaast doen we ook weer een interactieve bezigheid, maar dat wordt voor u nog een verrassing. Maar het wordt een bijeenkomst die het jubileumjaar van de bedrijvenvereniging feestelijk gaat afsluiten. Immers 2017 is het zesde lustrum van de Bedrijvenvereniging de Hemrik.

Lees meer

Burenestafette 30 oktober a.s.

Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor een Burenestafette op maandag 30 oktober a.s. Wij gaan op deze datum drie bedrijven aan de Pallasweg bezoeken en wel ATO Bedrijfstrainingen, Technea Duurzaam en Wij Doen!.

Sinds 1998 is Technea Duurzaam, naast technische duurzame groothandel, bekend als pionier op gebied van duurzame energie. Zo lopen zij vaak vooruit op de troepen als het gaat om duurzame installatietechniek en wordt hun enthousiasme over zelfvoorzienendheid en (aard)gasloze (bedrijfs)panden geprezen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die de noodzaak van de transitie naar duurzame energie inzien en dit enthousiasme delen.

ATO Bedrijfstrainingen verzorgt diverse opleidingen en trainingen op het gebied van intern transport, logistiek, veilig werken met hijsmiddelen en Arbo & Veiligheid. Naast de reguliere cursussen voor o.a. hef- en hijsmiddelen, zijn er ook SOG/SSVV cursussen, VCA hercertificering en nascholing voor chauffeurs (CCV). ATO Bedrijfstrainingen biedt tevens BHV- en EHBO-trainingen. De meeste cursussen kunnen meetellen voor de verplichte nascholing beroepschauffeurs (Code 95). 

Wij Doen! is er voor mensen vanaf 17 jaar met een psychische aandoening, licht verstandelijke beperking of verslavingsproblematiek die het werkritme weer op willen pakken of behoefte hebben aan zinvolle daginvulling. Er kan onder andere worden gewerkt in een fietsenwerkplaats, de houtafdeling of buiten (groen)werkzaamheden doen. WijDoen! heeft inmiddels vier vestigingen op de Hemrik.

Lees meer

Politiecijfers: apr-sept 17

De cijfers laten in de periode april t.e.m. september een rustig beeld zien voor wat betreft de Hemrik. Uiteraard gebeurt er wel eens wat op de Hemrik (inbraak, diefstal) maar het is niet verontrustend aldus onze wijkagent Cor Bruinsma. Wel vraag hij aan de ondernemers om wel te blijven melden. Dat geldt niet alleen voor inbraak en diefstal maar ook voor verdachte situatie, voertuigen en personen.

Ook ervaart hij de samenwerking in de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) als plezierig. Deze werkgroep komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit bestuursleden van de bedrijvenvereniging, ondernemers, vertegenwoordigers van de politie, de brandweer en gemeente Leeuwarden.

Naar aanleiding van camerabeelden zijn enkele weken geleden de overvallers van een bedrijfswoning aan de Venusweg snel in de kraag gegrepen. Cor Bruinsma wil daarom graag een ieder nogmaals wijzen op het project Camera in Beeld. Bij dit landelijke politieproject kunt u u camera aanmelden zodat de politie weet waar

Lees meer