logo

AED-overzicht de Hemrik

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand staat het hart vaak niet helemaal stil, maar is er sprake van kamerfibrilleren. Door een snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers, trekken deze niet meer samen. Een AED kan het hart resetten bij kamerfibrilleren. De hartspiercellen worden weer gelijk geschakeld, waardoor het hart weer normaal gaat pompen. Dit noemen we ook wel defibrilleren. Door het gebruik van de AED kan het hartritme zich weer herstellen. Zonder AED zou dit niet kunnen.
Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Daarom treft u in de bijlage een overzicht van de aanwezige AED's op bedrijvenpark de Hemrik.
Klik hier voor het AED-overzicht op de Hemrik

Eindejaarsbijeenkomst 13 december

Het jaar 2017 nadert met rasse schreden, dus ook tijd om 2016 achter ons te laten. Het bestuur van de bedrijvenvereniging de Hemrik nodigt u graag uit voor de laatste ledenbijeenkomst van 2016 en wel op 13 december om 17.00 uur bij restaurant Jupiter aan de Hidalgweg 2a.

Het wordt een gezellig samenzijn met hapjes, drankjes en een buffet. Even een moment van ontspanning in deze drukke December-maand.
Ook gaan we op zoek naar de Hemrik-kenner 2016. Wie weet het meeste van het nieuws op en over de Hemrik van het jaar 2016. Het wordt een kwis met leuke, moeilijke, gemakkelijke en hilarische vragen. Kortom het wordt een leuke en vooral gezellige bijeenkomst die u zeker niet wilt missen.

Lees meer

Aanpak duistere activiteiten op de Hemrik

Artikel Leeuwarder Courant  19 november 2016
Het Leeuwarder bedrijventerrein De Hemrik wordt het komend jaar systematisch doorgelicht op illegale activiteiten. Er gebeurt te veel geheimzinnigs. Waar De Hemrik in het begin vooral werd volgebouwd met grote bedrijfsgebouwen, kwamen er in de latere bouwfases opvallend veel kleine bouwwerken bij: garageboxen en ‘bedrijfsunits’. ,,Hiervan

Lees meer

Politiecijfers november 2016

"Het gaat goed op de Hemrik", aldus onze wijkagent Cor Bruinsma. De cijfers laten een dalende trend zien, voor wat betreft inbraken en diefstallen. Daarnaast wordt er meer gemeld zo blijkt uit de cijfers van de politie. Met name de deelnemers van de whatapp-groep de Hemrik melden verdachte situaties. Een verdachte situatie wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk wat aan de hand is, aldus Cor Bruinsma. De politie is blij met elke melding en er wordt meer gemeld dan in het verleden, de ondernemers worden alerter. Kortom de whatapp-groep de Hemrik heeft zijn nut bewezen. 
In de afgelopen maanden zijn er een tweetal snelheidscontroles gehouden op de Planetenlaan. Er zijn diverse bekeuringen voor te hard rijden uitgeschreven. Opvallend daarbij is dat de snelheid dan ook fors hoger is dan de 50 kilometer die is toegestaan. Ook in de toekomst zal de politie regelmatig snelheidscontroles houden op de Hemrik.


Wilt u ook deel uitmaken van de Whatapp-groep De Hemrik? Stuur een whatapp naar 06-29077737 (Harm Mink) en u wordt bij de groep gevoegd.

Ziggo nieuws

Inmiddels is een deel van de Hemrik aangesloten op het Ziggo-netwerk. Dit geldt voor de gebieden rondom de Zuiderkruisweg en Jupiterweg. Inmiddels zijn er in het gebied rond de Pallasweg en Apolloweg voorcontracten met Ziggo getekend door diverse leden en niet-leden. Daarna is het van de kant van Ziggo en haar partners bijzonder stil geworden. Er zijn inmiddels een paar maanden verstreken zonder dat iemand iets van Ziggo zag of hoorde, laat staan dat het er begonnen is met de aanleg van het Ziggo-netwerk. Inmiddels blijkt dat de vergunningaanvraag voor de aanleg van het Ziggo-netwerk vertraagd is door de complexiteit van het aan netwerk. Er moet veel worden gegraven en geboord om elk bedrijf te voorzien van snel internet. We wachten nu op de afgifte van de vergunningen dan kan de aannemer namens Ziggo op korte termijn los in het gebied rond de Pallasweg en Apolloweg. De verwachting is dat de vergunning nog voor eind edit jaar verstrekt wordt en we januari kunnen beginnen met graven (mits de eventuele vorst het toelaat).  Hieronder treft u nadere informatie aan van Gerard van Stam, accountmanager ZZP & MKB van Ziggo.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via 0800-0250200. Vraagt u even naar Gerard van Stam met als referentie de Hemrik.