logo

Keurmerk Veilig Ondernemen

KVO-certificatie

Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO-certificatie in aanmerking als de betrokken partijen gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger omgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal.

Werkgroep KVO

De werkgroep KVO heeft er voor gezorgd dat bedrijventerrein Hermik op 3 februari 2016 in het bezit kwam van een vijfde ster Continu Samenwerken, voorheen Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen. Het bijbehorende certificaat is tijdens een fesstelijke bijeenkomst uitgereikt door de Minister van Veiligheid, Ard van der Steur aan de gemeente Leeuwarden, vertegenwoordigd door burgemeester Ferd Crone. Een geweldige prestatie die met veel arbeid en doorzettingsvermogen door deze werkgroep is gerealiseerd.
De werkgroep KVO bestaat uit de volgende leden:  RenĂ© Kempen (voorzitter), Petra Knol, Herman Kiestra (bestuursleden bedrijvenvereniging de Hemrik), Berend Knol, Sjoerd Wendelaar Bonga, Siebolt Lettinga (ondernemers op de Hemrik), Astrid Wassenaar, Cor Bruinsma (politie en wijkagent) en Esther Holman (Juridische en Veiligheidszaken gemeentel Leeuwarden).
Voor het jaar 2016 zijn de speerpunten van de werkgroep: verhogen van de aangiftebereidheid en de verkeers(on)veiligheid op de Hemrik.

Aangifte Doen

Wilt u aangifte doen van inbraak, diefstal of een ander delict.
Klik hier om rechtstreeks naar de politie-site te gaan om aangifte te doen.

Brandveiligheidstips voor ondernemers

Speciaal voor u als ondernemers heeft de brandweer een folder uitgegeven met brandveiligheidstips.

Klik hier om de folder te lezen.
Nog meer preventietips leest u op de site http://www.brandweer.nl/fryslan

Korting op uw verzekeringspremies???

Het certificaat "Continu Samenwerken" is uitgereikt en ook voor u, als ondernemer, zitten hier voordelen aan. Wist u dat er veel verzekeringsmaatschappijen korting geven op de premies voor de inboedel- en opstalverzekering? Informeer er eens naar bij uw verzekeringsmaatschappij of assurantietussenpersoon. Er kan om het certificaat worden gevraagd door sommige maatschappijen.
Bij de documenten treft u het certificaat "Continu Samenwerken" aan.

Documenten:

pdfDagschouw De Hemrik 11 oktober 2016.pdf

pdfCalamiteitenkaart

pdfCertificaat Continu Samenwerken

pdfTerugkoppeling Certificering De Hemrik

pdfVerslag van Dagschouw Hemrik 06-10-2015

pdfVerslag van de schouw Hemrik16-03-2015

pdfMaatregelenmatrix

pdfVeiligheidscan

pdfKVO actiepuntenlijst 3 februari 2015

pdfactiepuntenlijst_4_november_2014.pdf

pdfactiepuntenlijst_26_aug_2014.pdf

pdfBootschouw_bedrijventerrein_Hemrik_26-08-2014.pdf

pdfactiepuntenlijst_3_juni_2014.pdf

pdfHoe_veilig_is_uw_zaak.pdf

pdfTerugkoppeling_Certificering_De_Hemrik_Leeuwarden_aan_ondernemers.pdf

pdfDefinitief_Plan_van_Aanpak_Hercertificering_De_Hemrik_Leeuwarden_na_audit_KIWA.pdf

pdfBrand__het_zal_je_maar_overkomen.pdf